Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Montaż

Montaż tarasu

Taras można zainstalować na jakimkolwiek podłożu. Według tego wybiera się materiał podkonstrukcji – konstrukcyjne belki WPC Woodlook, aluminiowe, stalowe lub ciśnieniowo impregnowane drewniane belki. Ważne jest zachować maksymalną odległość pojedynczych belek konstrukcyjnych zależnie od typu użytych paneli oraz przewidywanemu obciążeniu tarasu. Do wykończenia krawędzi można użyć listwy wpc, aluminiowe listwy lub końcowe pokrywki na płyty komorowe. Podczas montażu trzeba brać pod uwagę cieplną tolerancję materiału. Radzimy powierzyć montaż wyszkolonym i doświadczonym monterom.


Montaż na kratę WPC


Montaż na aluminium


Montaż na wkręcane fundamentyMontaż elewacji

Podkonstrukcja musi być przymocowana do muru. Można użyć konstrukcyjnych belek WPC, drewniane lub aluminiowe, radzimy je mocować w odległości 40 cm. Przy użyciu okładzin w systemie „Wentylowanej elewacji“, radzimy montować szczelinę wentylacyjną między izolacją a panelami okładzinowymi o szerokości 25 mm. Podczas montażu trzeba brać pod uwagę różnicę temperatur wynikającą z cieplnej tolerancji materiału. Radzimy powierzyć montaż wyszkolonym i doświadczonym monterom.


Schemat montażu elewacji


Możliwość użycia elewacyjnych produktów Woodlook™

Spôsob inštalácie SCP interiér

SPC Woodlook® Optimal je potrebné klásť na dokonale nivelizovaný podklad, očistený od prachu a všetkých iných nečistôt. V prípade nesprávne nivelizovaného podkladu, poprípade nečistotám ponechaným pod podlahou, vznikajú nerovnosti pod podlahou. Kvôli týmto nerovnostiam podlaha SPC Woodlook® Optimal nepriľne dokonale k podkladu, čo pri pokuse o zamknutie zámku krátkej strany má za následok prasknutie, nalomenie dokonca až odlomenie zámku. Takýto defekt vedie k okamžitému alebo po pár dňoch viditeľnému odomknutiu zámku na krátkej strane lamely. Pri inštalácií v žiadnom prípade nepoužívať hrubú silu, nebúchať po zámku/podlahe kladivom ani žiadnym železným predmetom. Maximálne sa môže použiť gumené kladivo, ale aj ním je potrebné udierať po zámku/podlahe mierne a nevyužívať hrubú silu.

Upozorňujeme že takýto defekt vzniká vždy:
A - neodborným a nesprávnym použitím samonivelizačného poteru
B - zlou montážou v rozpore s návodom na SPC.


Dôrazne upozorňujeme pri demontáži sa lamely nesmú dvíhať na krátkej strane, ale len vodorovne vysúvať.


Nami odporučené samonivelizačné produkty.


Potrebné náradie na pokládku:
gumené kladivko, montážny dorážací blok na doklepávanie a odlamovací nôž (prípadne inú rezačku na podlahy).


Návod na montáž - SPC Optimal

1 - Začnite napojením dlhšej strany lamely (pod uhlom)

2 - Posuňte lamelu kým sa nedotkne kratšej strany druhej lamely

3 - Jemne pustite lamelu

4 - Zatlačte palcom na oba konce kratšej strany

5 - Tlačte pokiaľ nebudete počuť „klik“

6 - Lamely sú teraz uzamknuté


Návod na demontáž - SPC Optimal

1 - Vždy začnite demontáž na dlhšej strane

2 - Chyťte lamelu oboma rukami a jemne dvíhajte pokiaľ sa lamela neoddelí

3 - Položte lamely jemne na zem

4 - Pre oddelenie kratších strán, posúvajte lamely v opačnom smere

5 - Jemne stlačte lamelu počas vysúvania

6 - Pokračujte, kým lamely nie sú celkom oddelené


video s pokynmi


Pre správnu montáž je nevyhnutné riadiť sa týmito pokynmi. Pri prípadnej reklamácií sa bude kontrolovať dodržanie horeuvedených montážnych pokynov.